دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ - ۰۹:۴۰

  •  در مرداد 1356 این شرکت با نام شرکت انبارسازی و انبارداری کشور (سهامی عام) تاسیس و طی شماره 29274 در تاریخ 1356/05/04 در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید. سهامداران اولیه شرکت پس از پذیره نویسی سهام در سال 1356 عبارت بودند از: بیمه مرکزی ایران، بیمه‌ایران، بیمه‌البرز، سازمان گسترش خدمات و بازرگانی و 282 شخصیت حقیقی و حقوقی.
  •  در تاریخ 31 فروردین 1366 بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام نام شرکت به شرکت خدمات ‌مهندسی مشاور ایران (سهامی خاص) تغییر یافت.
  •  در تاریخ 20 اسفند 1376 بر اساس مصوبه مجمع عمومی موضوع فعالیت شرکت عبارت گردید از "انجام خدمات مهندسی مشاور در طراحی فاز یک و دو و نظارت فاز سه پروژه های ابنیه عمومی و صنعتی”
  •  در تاریخ 12 دیماه 1378 طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده "انجام پیمانکاری و مدیریت اجرائی پروژه‌های ساختمانی" به موضوع فعالیت شرکت اضافه شد. پس از این مصوبه زمینه اصلی فعالیت شرکت "طرح و ساخت پروژه‌های ساختمانی" گردید.
  •  افزایش سرمایه شرکت تا میزان 500 میلیارد ریال در سال 1387 انجام گردید.
  •  در تاریخ 18 خرداد 1388 اساسنامه جدید شرکت در 66 ماده و 4 تبصره به تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان‌سهام رسید.