پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ - ۲۰:۵۱
سیدمحمدمهدی آهویی

سیدمحمدمهدی آهویی


 • مسئولیت : نماينده صندوق تأمین خسارتهای بدنی،مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره

  •  مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران از فروردین 1397 تا کنون.
  • عضو موظف هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران از 1395 تا فروردین 1397.
  • رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران دی   از ابتدای سال1392 تا 1395.
  • معاون فنی و اجرایی و بازرگانی  شرکت توسعه عمران بیمه از ابتدای سال1392 الی 1395.
  • مدیر عامل  شرکت ساختمانی سازمان تعزیرات حکومتی  1391 الی 1393.
  • معاون پشتیبانی و مهندسی شرکت سرمایه گذاری ساختمان توسعه رفاه وابسته به بانک رفاه کارگران از سال 1390 الی1391.
  • مشاور مدیر عامل شرکت خدمات مهندسی مشاور ایران.
  • معاون بهره برداری شرکت سرمایه گذاری ساختمان جام جم وابسته به سازمان صدا وسیما از سال 1384 الی  1390.